Final thesis assignment form – Ing. Tomáš Radecký – TF I-KPI ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Radecký
Študijný program:kvalita produkcie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5672-36298
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:Návrh počítačovej siete na báze open-source prvkov
  
Anotácia:navrh
  
Dátum zadania:09. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2016 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry