Zadanie záverečnej práce – Ing. Tomáš Radecký – TF I-KPI ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Radecký
Študijný program:
kvalita produkcie
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-5672-36298
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh počítačovej siete na báze open-source prvkov
  
Anotácia:
navrh
  
Dátum zadania:
09. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:30. 04. 2016 
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry