Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Fertaľ – FZKI I-ZHI ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Peter Fertaľ
Študijný program:záhradníctvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5716-15001
Vedúci práce:
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:
Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť a vývoj vegetačného indexu kukurice siatej
 
 
Anotácia:
V práci sa študent bude zaoberať vplyvom pridávania rôznych hmôt do pôdy v tomto prípade biouhlia, ktoré môže mať vplyv na funkcie pôdy zabezpečujúce dostatok vody v koreňovej zóne rastlín a tým ovplyvňovať jej úrodnosť. Pôda z tohto pohľadu musí byť schopná zabezpečiť prijímanie vody cez jej povrch, akumuláciu a následné zabezpečenie prítoku vody ku koreňom rastlín. Pôdna vlhkosť a prístupne živiny majú priamy vplyv na jednotlivé fenofázy rastlín, resp. jej vývojové štádia. Z tohto pohľadu sa v literatúre pri takýchto hodnoteniach využívajú vegetačné indexi.
  
Dátum zadania:
10. 03. 2016
 
 
Dátum odovzdania:28. 04. 2016 doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry