Zadání závěrečné práce – Bc. Daniela Centková – FZKI B-ABc den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Daniela Centková
Študijný program:záhradná a krajinná architektúra
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5711-60858
Vedúci práce:Mgr. art. Soňa Bellérová
  
Názov práce:Umenie a architektúra 20 storočia ako inšpiračný zdroj pre tvorbu záhradného priestoru
  
Anotácia:Charakteristika tvorivých východísk výtvarného umenia a architektúry 20 stročia a ich vplyv na tvorbu záhradného priestoru. Získané informácie je potrebné uplatniť pri analýze vybraného miesta.
  
Dátum zadania:28. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2018 Ing. Denisa Halajová, PhD.
Vedúci katedry