Zadání závěrečné práce – Ing. Adam Plaštiak – FZKI B-ABc den [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Adam Plaštiak
Študijný program:záhradná a krajinná architektúra
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5711-60882
Vedúci práce:Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
 
 
Názov práce:
Malé stavby pre účely hospodárskeho využitia vo vidieckom prostredí.
 
 
Anotácia:Prieskum typologických zásad drobnochovu, vhodnosť súčasných foriem na hygienu vo vidieckom prostredí, umiestnenie objektov vo vzťahu na bývanie a ostatné časti záhrady, nutnosť a vhodnosť výbehov pri drobnochove - vplyv na funkčnosť záhrady, nové príklady riešení s preukázaním na konkrétnom riešení.
 
 
Literatúra:
  1. Meyer,R., Rodinná výstavba: Vonkajšie úpravy. Ikar, Bratislava,2001
  2. Neufert,P – Neff,L: Dobrý projekt – správna stavba – dom,byt,záhrada, Jaga group Bratislava, 2004
  3. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)
 
 
Dátum zadania:
19. 01. 2017
  
Dátum odovzdania:
15. 05. 2018 
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Vedúci katedry