Zadání závěrečné práce – Lucia Tkáčová – FBP B-ABb den [sem 4, roč 1]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lucia Tkáčová
Študijný program:aplikovaná biológia
Študijný odbor: biológia
Evidenčné číslo:FBP-5607-60983
Vedúci práce:Ing. Eva Tvrdá, PhD.
  
Názov práce:Vplyv extraktu Kôpru voňavého (Anethum graveolens) na vitalitu samčích gamét
  
Anotácia:Kôpor voňavý (Anethum graveolens) je rastlina z čeľade mrkvovité (Apiaceae), ktorá pochádza z východnej oblasti Stredozemia a zo západnej Ázie. Za liečivé účinky kôpru je zodpovedný vysoký obsah účinných látok (bielkoviny, vláknina, sacharidy, tuky, železo, vápnik, fosfor, horčík, draslík, sodík, meď, zinok, omega 3 a omega 6 kyseliny, vitamíny skupiny A, B, C, kyselina listová a kyselina pantoténová), ktoré majú pozitívny vplyv na celkové zdravie. Pomáha pri poruchách trávenia, nechutenstve, zníženej imunite a celkovom zavodnení organizmu. Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce bude zosumarizovať dostupné informácie súvisiace s biologickou aktivitou a účinkami extraktov Kôpru voňavého. Experimentálna časť práce bude zameraná na sledovanie in vitro účinkov extraktu Kôpru voňavého na pohyblivosť, membránovú integritu a mitochondriálnu aktivitu bovinných spermií.
  
Rozsah práce:40. strán
  
Dátum zadania:23. 10. 2016
  
Dátum odovzdania:12. 04. 2018 prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry