Zadanie záverečnej práce – Ing. Lukáš Vacho, PhD. – TF D-TPL den [roč 4]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Lukáš Vacho
Študijný program:technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-7237-42830
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
  
Dátum zadania:04. 09. 2015
  
Dátum odovzdania:04. 09. 2019