Zadanie záverečnej práce – Bc. Jozef Jurgovský – TF I-PTI ext [sem 2, roč 1]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jozef Jurgovský
Študijný program:poľnohospodárska technika
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5678-40177
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
  
Názov práce:Návrh na modernizáciu fariem pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
  
Anotácia:Spracovať návrh na modernizáciu fariem pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
  
Dátum zadania:09. 06. 2016
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2017 prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Vedúci katedry