Zadanie záverečnej práce – Mgr. Natalia Glowacka, PhD. – FEŠRR D-EM den [roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra regionálnej bioenergetiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Mgr. Natalia Głowacka
Študijný program:environmentálny manažment
Študijný odbor: ekologické a environmentálne vedy
Evidenčné číslo:FEŠRR-100021-61742
Vedúci práce:prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
  
Názov práce:Verifikácia pestovania a energetickej konverzie mikro rias
  
Dátum zadania:07. 09. 2015
  
Dátum odovzdania:07. 09. 2018