Zadanie záverečnej práce – Ing. Katarína Lahová – FBP I-TNI den [sem 2, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Katarína Lahová
Študijný program:
technológia potravín
Študijný odbor: potravinárstvo
Evidenčné číslo:
FBP-5614-45164
Vedúci práce:
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
 
 
Názov práce:
Technologická charakteristika priemyselných typov pšeničných pekárskych múk
 
 
Dátum zadania:11. 04. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
18. 04. 2012 
doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
Vedúci katedry