Zadanie záverečnej práce – Ing. Ľuboš Havetta – TF B-MKP den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ľuboš Havetta
Študijný program:
manažérstvo kvality produkcie
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-5673-61884
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
 
 
Názov práce:
3D tlačiareň, využitie, koncepcia a konštrukcia
  
Anotácia:
 
Dátum zadania:
17. 03. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2018 
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry