Zadanie záverečnej práce – Bc. Andrej Frank – TF B-IRB den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Andrej Frank
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17360-61977
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:Návrh riadenia výrobnej linky guľových kĺbov v automobilovom priemysle
  
Anotácia:Návrh riadenia výrobnej linky guľových kĺbov v automobilovom priemysle
  
Rozsah práce:35 strán 10 obrázkov
  
Dátum zadania:05. 06. 2017
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2018 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry