Final thesis assignment form – Ing. Martina Joneková – FEM I-EKP ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra hospodárskej politiky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Martina Joneková
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:
FEM-5623-52964
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
  
Názov práce:
PRV 2014 - 2020 a malí poľnohospodári
 
 
Anotácia:
Téma je zameraná na zhodnotenie výziev v rámci PRV 2014 -2020, či prostredníctvom nastavených všeobecných a špecifických kritérií vrátane bodovacích podporujú malých poľnohospodárov.
 
 
Rozsah práce:60
 
 
Dátum zadania:28. 04. 2016
  
Dátum odovzdania:
21. 04. 2017 
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Vedúci katedry