Zadanie záverečnej práce – Bc. Daniela Kapušniaková – FAPZ B-VLU den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Daniela Kapušniaková
Študijný program:
výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-5659-62161
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
 
 
Názov práce:
Pozitíva a negatíva konzumácie bezlepkového pečiva u zdravej populácie
  
Dátum zadania:13. 10. 2016
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2018 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry