Zadanie záverečnej práce – Ing. Tatiana Kyseľová – FAPZ B-VLU den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Tatiana Kyseľová
Študijný program:
výživa ľudí
Študijný odbor:
6.1.12. výživa
Evidenčné číslo:
FAPZ-5659-62173
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
 
 
Názov práce:
Náhradné sladidlá vo výžive ľudí
 
 
Rozsah práce:
30 s.
 
 
Dátum zadania:13. 10. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
11. 05. 2018 
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry