Zadanie záverečnej práce – Bc. Alexandra Zelovičová – FAPZ B-VLU den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Alexandra Zelovičová
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5659-62219
Vedúci práce:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
  
Názov práce:Kakao a jeho význam vo výžive ľudí
  
Rozsah práce:30 s.
  
Dátum zadania:13. 10. 2016
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2018 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry