Zadanie záverečnej práce – Bc. Anna Šebová – FAPZ B-VLU den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Anna Šebová
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5659-60835
Vedúci práce:doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
  
Názov práce:Reumatická artritída
  
Dátum zadania:19. 06. 2017
  
Dátum odovzdania:04. 05. 2018 doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Vedúci katedry