Zadanie záverečnej práce – Žofia Kováčová – FZKI B-KBC ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného inžinierstva
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Žofia Kováčová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5702-62267
Vedúci práce:doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
  
Názov práce:Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
  
Anotácia:Extrémne teploty počas leta spôsobujú vážne obmedzenia fyziologického vývoja rastlín. Pomocou cielenej klimatizačnej závlahy je možné výrazným spôsobom tieto obmedzenia redukovať a zamedziť tak vodnému stresu rastlín. Práca bude zameraná na sledovanie zmien teploty porastu klimatizačnou závlahou.
  
Literatúra:
  1. BÁREK, V. Návody na cvičenia zo závlah. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 143 s. ISBN 80-8069-533-4.
  2. REHÁK, Š. -- BÁREK, V. -- JURÍK, Ľ. -- ČISTÝ, M. -- IGAZ, D. -- ADAM, Š. -- LAPIN, M. -- SKALOVÁ, J. -- ALENA, J. -- FEKETE, V. -- ŠÚTOR, J. -- JOBBÁGY, J. Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 640 s. ISBN 978-80-224-1429-6.
  
Dátum zadania:19. 12. 2016
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2018 Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Vedúci katedry