Zadanie záverečnej práce – Ing. Andrea Jánošíková – FEM I-BE den [sem 5, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Andrea Jánošíková
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5622-54062
Vedúci práce:Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
  
Názov práce:The role of the foreign trade with agrarian commodities within the economic development of the SR
  
Anotácia:Trade is still a major form of international economic cooperation. International trade at present can be certainly associated with phenomena such as globalization and internationalization. Diploma thesis points out the role of foreign trade in the economy.
  
Dátum zadania:10. 05. 2016
  
Dátum odovzdania:14. 04. 2017 prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry