Final thesis assignment form – Ing. Michal Vyskoč – TF I-IRI den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Vyskoč
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-100585-51708
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:Praktické riešenia problematiky 3D tlačiarní
  
Anotácia: 
Dátum zadania:30. 11. 2015
  
Dátum odovzdania:31. 03. 2017 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry