Final thesis assignment form – Ing. Silvia Práznovská – FEM I-EKP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra financií
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Silvia Práznovská
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5622-53101
Vedúci práce:
Ing. Ivan Holúbek, PhD.
 
 
Názov práce:
Využitie priamych, nepriamych a nekonvenčných nástrojov menovej politiky Európskej centrálnej banky na eliminovanie dôsledkov krízy
 
 
Anotácia:
Diplomová práca analyzuje a popisuje možnosti využitia nástrojov menovej politiky ECB a ich reálny dopad na riešenie ekonomickej krízy.
 
 
Dátum zadania:
08. 02. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
25. 04. 2017 
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Vedúci katedry