Zadanie záverečnej práce – Ing. Milan Čič – TF I-IRI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Milan Čič
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-100585-52051
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh a realizácia programového vybavenia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
 
 
Anotácia:
Návrh a realizácia programového vybavenia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
 
 
Rozsah práce:40 strán
 
 
Dátum zadania:13. 06. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
06. 05. 2017 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry