Zadanie záverečnej práce – Ing. Juliana Topercerová – FBP I-ATI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Juliana Topercerová
Študijný program:
agrobiotechnológie
Študijný odbor:
biotechnológie
Evidenčné číslo:FBP-102397-61828
Vedúci práce:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
  
Názov práce:Vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru vaječníkov králikov
 
 
Anotácia:
Marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.) patrí vďaka svojmu zloženiu medzi veľmi cenný ovocný strom, ktorého plody môžu byť využité pri výrobe rôznych produktov (napr. džemy, ovocné šťavy atď.). Marhule sú počas roka konzumované nielen v čerstvom a sušenom stave, ale aj ich semená je možné využiť rôznymi spôsobmi. Sladké marhuľové semená sú konzumované v sušenom stave, zatiaľ čo horké marhuľové semená našli svoje využitie ako surovina v kozmetickom a farmaceutickom priemysle. Cieľom diplomovej práce je skúmať účinky marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru vaječníkov u modelových zvierat - králik.
  
Dátum zadania:
16. 06. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
31. 03. 2017 
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry