Zadanie záverečnej práce – Ing. Vladyslav Kovalenko – FEM I-EKPA den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Vladyslav Kovalenko
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-102578-62785
Vedúci práce:Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
  
Názov práce:Development of automotive market in Ukraine
  
Anotácia:Diploma theis is focused on the description of car market in Ukraine. This description consists of the comparison of the chosen car brands to the general situation on the car market. Diploma thesis highlights the impact of the crisis on the car markets and focuse on the prediction of the future development with cars. One of the aim is to describe the development of the car supply and demand.
  
Dátum zadania:10. 05. 2016
  
Dátum odovzdania:14. 04. 2017 prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry