Zadanie záverečnej práce – Ing. Andrea Takáčová – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného inžinierstva
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Andrea Takáčová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-31254
Vedúci práce:doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
  
Názov práce:Návrh riešenia divokých skládok v lokalite Šaľa
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2011 Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Vedúci katedry