Zadanie záverečnej práce – Ing. Denisa Vozárová – FAPZ I-VLU den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Denisa Vozárová
Študijný program:
výživa ľudí
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-5661-55157
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
 
 
Názov práce:
Analýza stravovacích zvyklostí pacientov s infarktom myokardu vo vzťahu k lipidovým parametrom
 
 
Dátum zadania:
13. 10. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
02. 04. 2018 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry