Zadanie záverečnej práce – Ing. Denisa Vozárová – FAPZ I-VLU den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Denisa Vozárová
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5661-55157
Vedúci práce:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
  
Názov práce:Analýza stravovacích zvyklostí pacientov s infarktom myokardu vo vzťahu k lipidovým parametrom
  
Dátum zadania:13. 10. 2016
  
Dátum odovzdania:02. 04. 2018 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry