Zadanie záverečnej práce – Bc. Nicolas Lavo – TF B-KBB den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Nicolas Lavo
Študijný program:
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
Študijný odbor:
5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:
TF-102484-64455
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
 
 
Názov práce:
Komplexný návrh počítačovej siete pre drevospracujúcu firmu
  
Anotácia:
 
Dátum zadania:
26. 01. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2019 
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry