Zadanie záverečnej práce – Bc. Marek Laktiš – TF B-RSB den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Marek Laktiš
Študijný program:
riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-102486-64730
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
 
 
Názov práce:
Meracie metódy a zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
  
Anotácia:
Meracie metódy a zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
 
 
Rozsah práce:
35
 
 
Dátum zadania:
07. 03. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2019 
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry