Zadanie záverečnej práce – Bc. Marek Laktiš – TF B-RSB den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marek Laktiš
Študijný program:riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-102486-64730
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:Meracie metódy a zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
  
Anotácia:Meracie metódy a zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
  
Rozsah práce:35
  
Dátum zadania:07. 03. 2018
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2019 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry