Zadanie záverečnej práce – Bc. Lívia Rybecká – FEM B-OBP den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra financií
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lívia Rybecká
Študijný program:obchodné podnikanie
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5632-65202
Vedúci práce:Ing. Ivan Holúbek, PhD.
  
Názov práce:Vplyv kvantitatívneho uvoľňovania peňazí na ekonomiku SR
  
Anotácia:Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie vplyvu expanzívnej menovej politiky ECB na vývoj makroekonomických ukazovateľov na Slovensku.
  
Dátum zadania:25. 09. 2018
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2019 doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Vedúci katedry