Zadanie záverečnej práce – Ing. Adam Čačik – TF I-RSI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Adam Čačik
Študijný program:
riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-102467-51209
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh a realizácia kontaktného a bezkontaktného meracieho systému hĺbky vodných nádrží
 
 
Anotácia:
Návrh a realizácia kontaktného a bezkontaktného meracieho systému hĺbky vodných nádrží
 
 
Rozsah práce:
40 strán + 10 obrázkov
 
 
Dátum zadania:
19. 01. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2018 
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry