Zadání závěrečné práce – Ing. Roman Krnáč – TF I-RSI den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Roman Krnáč
Študijný program:riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-102467-55771
Vedúci práce:doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
  
Názov práce:Návrh a realizácia 3D tlačiarne
  
Anotácia:Prehľad 3D tlačiarní návrh a realizácia 3D tlačiarne
  
Rozsah práce:30-40 strán
  
Dátum zadania:07. 04. 2017
  
Dátum odovzdania:04. 05. 2018 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry