Zadanie záverečnej práce – Ing. Ján Valovič – TF I-RSI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ján Valovič
Študijný program:riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-102467-55862
Vedúci práce:doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
  
Názov práce:Implementácia DM čítačky kódu vo výrobe
  
Dátum zadania:20. 10. 2017
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2018 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry