Zadání závěrečné práce – Ing. Mária Bebjaková – FBP I-ABi den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Mária Bebjaková
Študijný program:
aplikovaná biológia
Študijný odbor:
biológia
Evidenčné číslo:
FBP-5609-54727
Vedúci práce:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
 
 
Názov práce:Vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru obličiek králikov
 
 
Anotácia:
Marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.) patrí vďaka svojmu zloženiu medzi veľmi cenný ovocný strom, ktorého plody môžu byť využité pri výrobe rôznych produktov (napr. džemy, ovocné šťavy atď.).Marhule sú počas roka konzumované nielen v čerstvom a sušenom stave, ale aj ich semená je možné využiť rôznymi spôsobmi. Sladké marhuľové semená sú konzumované v sušenom stave, zatiaľ čo horké marhuľové semená našli svoje využitie ako surovina v kozmetickom a farmaceutickom priemysle. Cieľom diplomovej práce je skúmať účinky marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru obličiek modelových zvierat - králik.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:05. 12. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
15. 03. 2018 
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry