Zadanie záverečnej práce – Ing. Mária Bebjaková – FBP I-ABI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Mária Bebjaková
Študijný program:aplikovaná biológia
Študijný odbor: biológia
Evidenčné číslo:FBP-5609-54727
Vedúci práce:prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
  
Názov práce:Vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru obličiek králikov
  
Anotácia:Marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.) patrí vďaka svojmu zloženiu medzi veľmi cenný ovocný strom, ktorého plody môžu byť využité pri výrobe rôznych produktov (napr. džemy, ovocné šťavy atď.).Marhule sú počas roka konzumované nielen v čerstvom a sušenom stave, ale aj ich semená je možné využiť rôznymi spôsobmi. Sladké marhuľové semená sú konzumované v sušenom stave, zatiaľ čo horké marhuľové semená našli svoje využitie ako surovina v kozmetickom a farmaceutickom priemysle. Cieľom diplomovej práce je skúmať účinky marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru obličiek modelových zvierat - králik.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:05. 12. 2017
  
Dátum odovzdania:15. 03. 2018 prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry