Zadanie záverečnej práce – Ing. Vladimír Mocko – FAPZ B-VLU den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Vladimír Mocko
Študijný program:
výživa ľudí
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-5659-43894
Vedúci práce:
doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
  
Názov práce:
Rastlinné oleje po tepelnej úprave a ich vplyv na reprodukčné funkcie živočíchov
 
 
Anotácia:
Tepelná úprava potravín má v prípade zdravého varenia nesporné výhody prostredníctvom nižšej záťaže na tráviaci systém. Avšak na druhej strane tepelný proces vedie k tvorbe nežiaducich vedľajších produktov, ktorým je akrylamid. Akrylamid vzniká počas spracovania potravín, vyprážaní alebo pečení. Cieľom bakalárskej práce je skúmať vplyv použitých rastlinných olejov po tepelnej úprave pri vysokej teplote na reprodukčné funkcie živočíchov so zameraním na skúmanie sekrečnej aktivity buniek in vitro.
 
 
Rozsah práce:
40 strán
 
 
Dátum zadania:
27. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:20. 04. 2013 
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry