Zadání závěrečné práce – Ing. Denisa Ackermannová – FEŠRR I-VK ext [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra európskych politík
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Denisa Ackermannová
Študijný program:manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5730-887
Vedúci práce:doc. Ing. Ján Bitter, PhD.
  
Názov práce:Využívanie podporných nástrojov SPP EÚ pri diverzifikácii poľnohospodárstva vo vybranej vidieckej oblasti
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:20. 04. 2011 Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Vedúci katedry