Zadanie záverečnej práce – Ing. Matej Uherčík, DiS. – FZKI I-ZHI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Matej Uherčík, DiS.
Študijný program:
záhradníctvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5715-54397
Vedúci práce:
Ing. Eduard Pintér, PhD.
 
 
Názov práce:
Výroba fortifikovaného vína typu Portské
 
 
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je sústrediť informácie o výrobe fortifikovaných vín (najmä portského vína) a vyrobiť červené fortifikované víno a zhodnotiť jeho vybrané parametre.
 
 
Rozsah práce:50 s.
 
 
Dátum zadania:
15. 12. 2017
 
 
Dátum odovzdania:10. 04. 2018 
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Vedúci katedry