Final thesis assignment form – Ing. Vladimír Belokostolský – FEM I-EKP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra financií
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Vladimír Belokostolský
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5622-53506
Vedúci práce:
Ing. Ivan Holúbek, PhD.
  
Názov práce:
Klimatické zmeny a ich ekonomický dopad na sektor poľnohospodárstva v SR
 
 
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce je analýza klimatických zmien a ich dopadov na ekonomickú výkonnosť poľnohospodárskeho podniku a návrh opatrení prípadne nástrojov eliminujúcich dopad týchto zmien.
 
 
Dátum zadania:
23. 04. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
24. 04. 2018 doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Vedúci katedry