Zadanie záverečnej práce – Ing. Lukáš Hricák – FEM I-EKP den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra financií
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Lukáš Hricák
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5622-52769
Vedúci práce:Ing. Ivan Holúbek, PhD.
  
Názov práce:Prognóza vývoja verejných financií v SR
  
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je analyzovať vývoj verejných financií v rokoch 2007, kedy začala celosvetová hospodárska kríza až po súčasnosť. Práca bude zameraná na analýzu verejných príjmov, verejných výdavkov, deficitu verejných financií a verejného dlhu v SR. V praktickej časti práce budú navrhnuté koncepty zamerané na ozdravenie verejných financií a zníženie verejného dlhu.
  
Dátum zadania:11. 04. 2018
  
Dátum odovzdania:24. 04. 2018 doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Vedúci katedry