Final thesis assignment form – Ing. Andrea Szabóová – FEM I-EKP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra financií
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Andrea Szabóová
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5622-54255
Vedúci práce:Ing. Ivan Holúbek, PhD.
  
Názov práce:Finančno - ekonomická analýza vybraného podniku
  
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je vypracovanie finančno – ekonomickej analýzy vybraného podniku s dôrazom na správnu interpretáciu finančných ukazovateľov s konečným cieľom poznania a možnosti manažovania finančného zdravia a finančnej situácie v podniku.
  
Dátum zadania:21. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:20. 04. 2018 doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Vedúci katedry