Zadanie záverečnej práce – Ing. Maroš Sádovský – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Maroš Sádovský
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-52231
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Konzultant:doc. Ing. Viliam Bárek, CSc.
  
Názov práce:Návrh parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy futbalového ihriska
  
Anotácia:Na základe analýzy existujúceho stavu parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy futbalového trávnika diplomant spracuje návrh optimálneho technického riešenia pre konkrétnu situáciu vrátane návrhu závlahového systému so zohľadnením príslušných technických noriem.
  
Dátum zadania:02. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:16. 04. 2018 doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry