Zadanie záverečnej práce – Ing. Lucia Toková – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lucia Toková
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-52578
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  
Názov práce:Analýza zmien pôdnej vlhkosti vplyvom aplikácie biouhlia
  
Anotácia:V práci bude študent analyzovať vplyv pridávania rôznych hmôt do pôdy v tomto prípade biouhlia, ktoré môže ovplyvňovať funkcie pôdy zabezpečujúce dostatok vody v koreňovej zóne rastlín a tým aj jej úrodnosť. Pôda z tohto pohľadu musí byť schopná zabezpečiť prijímanie vody cez jej povrch, akumuláciu a následné zabezpečenie prítoku vody ku koreňom rastlín.
  
Dátum zadania:02. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:15. 04. 2018 doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry