Zadanie záverečnej práce – Ing. Lucia Toková – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Lucia Toková
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-52578
Vedúci práce:
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:
Analýza zmien pôdnej vlhkosti vplyvom aplikácie biouhlia
 
 
Anotácia:
V práci bude študent analyzovať vplyv pridávania rôznych hmôt do pôdy v tomto prípade biouhlia, ktoré môže ovplyvňovať funkcie pôdy zabezpečujúce dostatok vody v koreňovej zóne rastlín a tým aj jej úrodnosť. Pôda z tohto pohľadu musí byť schopná zabezpečiť prijímanie vody cez jej povrch, akumuláciu a následné zabezpečenie prítoku vody ku koreňom rastlín.
 
 
Dátum zadania:
02. 02. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
15. 04. 2018 
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry