Zadanie záverečnej práce – Ing. Matúš Hudec – TF I-RSI ext [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Matúš Hudec
Študijný program:
riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-102466-53271
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
 
 
Názov práce:
Algoritmus na hľadanie cesty na základe údajov z 2D skenera
 
 
Anotácia:
 
Dátum zadania:
26. 01. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2019 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry