Zadanie záverečnej práce – Bc. Juraj Gašper – FAPZ B-FAR den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Juraj Gašper
Študijný program:
farmárstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-102570-65823
Vedúci práce:
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
 
 
Názov práce:
Faktory vplývajúce na produkciu mlieka
  
Dátum zadania:
01. 12. 2017
  
Dátum odovzdania:
05. 05. 2019 
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Vedúci katedry