Zadání závěrečné práce – Ing. Ľudovít Mišľan – FAPZ D-OCR ext [roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra ochrany rastlín
 
Akademický rok: 2021/2022
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Ľudovít Mišľan
Študijný program:ochrana rastlín
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-102531-52011
Vedúci práce:prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
  
Názov práce:Systémy fungicídnej ochrany obilnín proti listovým a klasovým chorobám
  
Dátum zadania:04. 09. 2017
  
Dátum odovzdania:04. 09. 2021