Zadání závěrečné práce – Ing. Michal Ďuračka – FBP D-MBI den [roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2021/2022
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Michal Ďuračka
Študijný program:
molekulárna biológia
Študijný odbor:
biológia
Evidenčné číslo:
FBP-17327-52300
Vedúci práce:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Konzultant:Ing. Eva Tvrdá, PhD.
  
Názov práce:
Mechanizmy účinkov bioaktívnych látok pri prevencii bakteriospermie
 
 
Dátum zadania:
04. 09. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
04. 09. 2021