Zadanie záverečnej práce – Lenka Matlovičová – FAPZ B-VLU den [sem 5, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lenka Matlovičová
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5659-67559
Vedúci práce:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
  
Názov práce:Prevencia potravinových alergií
  
Rozsah práce:30 s.
  
Dátum zadania:10. 05. 2019
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2020 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry