Final thesis assignment form – Zuzana Jandurová – FAaFR B-UPR den [term 5, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Zuzana Jandurová
Študijný program:udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5651-67905
Vedúci práce:Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD.
  
Názov práce:Liečivé a chránené druhy rastlín v regióne Orava
  
Dátum zadania:18. 10. 2018
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2020 prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Vedúci katedry