Zadanie záverečnej práce – Tomáš Abel – FZKI B-KBC den [sem 5, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Tomáš Abel
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-68516
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  
Názov práce:Identifikácia historických lokalít so zvýšeným obsahom organického uhlíka
  
Anotácia:V práci sa študent zameria na štúdium dostupných historických podkladov, s cieľom identifikácie lokalít so zvýšeným obsahom organického uhlíka, ako pozostatku po milieroch slúžiacich na výrobu dreveného uhlia. Terénna identifikácia lokalít s následnými pôdnymi analýzami sledujú hypotézu, že aplikácia biouhlia významne ovplyvňuje hydrofyzikálne charakteristiky pôdy a prístupnosť vody pre rastliny.
  
Rozsah práce:30-40 strán
  
Literatúra:
  1. IGAZ, D. -- KONDRLOVÁ, E. -- HORÁK, J. -- ČIMO, J. -- TÁRNÍK, A. -- BÁREK, V. Základné merania v hydropedológii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 110 s. ISBN 978-80-552-1686-7.
  2. ANTAL, J. Agrohydrológia. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. 168 s. ISBN 80-8069-141-X.
  3. ANTAL, J. -- IGAZ, D. Aplikovaná agrohydrológia. 8. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 210 s. ISBN 978-80-552-1825-0.
  
Dátum zadania:12. 11. 2018
  
Dátum odovzdania:08. 05. 2020 Ing. Ján Čimo, PhD.
Vedúci katedry