Zadání závěrečné práce – Ing. Nicole Bučeková – FBP I-ABi den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra mikrobiológie
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Nicole Bučeková
Študijný program:aplikovaná biológia
Študijný odbor: biológia
Evidenčné číslo:FBP-5609-57234
Vedúci práce:Ing. Juraj Medo, PhD.
  
Názov práce:Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami kukurice
  
Anotácia:Cieľom práce je popísať rizosférovú, rizoplánovú, a endofytickú komunitu mikroorganizmov asociovaných s rastlinami kukurice. Na analýzu sa využije sekvenovanie 16S rRNA génu pomocu sekvenátora Illumina MiSeq.
  
Rozsah práce:60s
  
Dátum zadania:10. 04. 2019
  
Dátum odovzdania:12. 04. 2019 prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
Vedúci katedry